Keuze uit meer dan 300 wenskaarten - Every season is a season to be jolly - Gratis verzending vanaf €30,-

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 - Algemene bepalingen
De e-commerce website van Jollyfish, met maatschappelijke zetel te Nieuwstraat 26, 2920 Kalmthout, BTW BE0554.973.325, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Door het plaatsen van een bestelling bij Jollyfish, geeft de Klant aan dat hij akkoord gaat met deze Voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Jollyfish aanvaard zijn.

Jollyfish heeft het recht deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen van toepassing zijn van zodra deze op de website zijn gepubliceerd.

Artikel 2 - Aanbod
Om een goede beoordeling mogelijk te maken, probeert Jollyfish de productomschrijvingen en afbeeldingen, zo nauwkeurig en volledig mogelijk weer te geven. Toch is het mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Jollyfish niet.

Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Jollyfish kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. afmetingen, materiaal, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen via email (hallo@jollyfish.be).

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Jollyfish. Jollyfish kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 3 - Prijzen
Alle prijzen op de website zijn uitgedrukt in euro, zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Alle prijzen gelden per stuk, tenzij anders aangegeven. Verzendkosten worden duidelijk apart aangegeven. De prijs die op de dag van het bezoek op de website wordt vermeld, is de geldige prijs. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. 

Jollyfish houdt zich het recht voor de prijzen van de producten en de productinformatie te wijzigen en te corrigeren. Indien na een tijd een reeds aangekocht product afgeprijsd wordt, kan er geen aanspraak meer gemaakt worden op terugbetaling van het prijsverschil.

Artikel 4 - Betaling
Betaling geschiedt altijd geheel vooraf. De Klant kan hiervoor kiezen uit de betaalmethoden die tijdens het bestelproces worden aangeboden. Betalen via een andere methode is niet mogelijk.

Bij bestelling op factuur, bepaalt Jollyfish een betalingstermijn van 15 kalenderdagen na factuurdatum. Facturen worden enkel op aanvraag uitgekeerd aan rechtspersonen (B2B).

Artikel 5 - Levering
Producten besteld via de webwinkel van Jollyfish worden enkel geleverd in België en Nederland. De levering gebeurt per briefpost of pakketpost.

De vermelde leveringstermijn geldt enkel als indicatie en is niet bindend. Jollyfish kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het overschrijden van de levertermijn, beschadiging of vermissing van producten tijdens de verzending.  

Correctheid van adresgegevens is de verantwoordelijkheid van de klant. Indien een bestelling om deze reden niet aankomt, is Jollyfish niet verplicht een nieuwe bestelling kosteloos te verzenden.

Als een bestelling niet geleverd wordt binnen de aangegeven tijd, kan op vraag van de Klant een onderzoek ingesteld worden bij de vervoerder, wat meerdere dagen in beslag kan nemen. Gedurende deze periode kan niet overgegaan worden tot terugbetaling of een nieuwe verzending.

Artikel 6 - Ruilen en retourneren
De Klant heeft het recht om de geleverde artikelen van Jollyfish om te ruilen of te retourneren, zonder vermelding van reden, binnen een termijn van 14 kalenderdagen na ontvangst van de bestelling.

De Klant dient Jollyfish hiervan altijd schriftelijk (via email) op de hoogte te brengen. Na ontvangst van een retourbevestiging, moeten de artikelen binnen een termijn van 10 kalenderdagen worden terug gezonden, in onbeschadigde en ongebruikte toestand en voldoende gefrankeerd. Niet gemelde of onvoldoende gefrankeerde retourzendingen zullen niet worden gecrediteerd.

In het geval van omruiling neemt Jollyfish eenmalig de kosten voor het opnieuw verzenden van het omgeruilde artikel voor haar rekening. In het geval van retourneren, betaalt Jollyfish enkel de aankoopprijs van de artikelen terug, niet de verzendkosten, tenzij het een artikel betreft dat verkeerdelijk werd geleverd door Jollyfish. Na ontvangst van de retourneerde bestelling, zal het aankoopbedrag binnen een termijn van 30 kalenderdagen terug betaald worden.

Artikel 7 - Garantie
Alle door Jollyfish geleverde producten zijn van hoge kwaliteit en voldoen aan alle normen en eisen die daaraan, bij normaal gebruik, kunnen gesteld worden. De door Jollyfish geleverde producten zijn vrij van gebreken. Deze garantie is geldig tot 4 weken na levering van het artikel. Nadien vervalt elk recht op vergoeding of vervanging.

De Klant is steeds verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te controleren. Indien één of meer van de geleverde producten niet voldoen aan de afgegeven garantie, dient de Klant Jollyfish hiervan schriftelijk (via email) op de hoogte te stellen, met vermelding dat hij aanspraak maakt op de garantie en een beschrijving van het gebrek. Na retourzending en beoordeling van de garantie aanspraak, wordt het artikel door Jollyfish vervangen of vergoed.

De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Artikel 8 - Klantendienst
De klantendienst van Jollyfish is bereikbaar via e-mail (hallo@jollyfish.be). Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 9 - Privacy en persoonsgegevens
Door een bestelling te plaatsen bij Jollyfish, staat de Klant uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van bestellingen, leveringen en facturen en het versturen van nieuwsbrieven. Persoonsgegevens worden uitsluitend door Jollyfish gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld.

Artikel 10 - Eigendomsrecht
De samenstelling van de inhoud van deze website is het exclusieve bezit van Jollyfish en is beschermd door de Belgische en internationale auteursrechtwetten. Alle inhoud zoals foto’s, logo’s, tekst, lay-out, merknamen is in het bezit van Jollyfish of haar leveranciers en is beschermd door Belgische en internationale auteursrechtwetten.

Artikel 11 - Bewijs
De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 12 - Toepasselijk recht
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. De rechtbanken van de woonplaats van de Klant zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Klant kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Artikel 13 - Contactgegevens
Elke Schuerman – Jollyfish
Nieuwstraat 26, 2920 Kalmthout
hallo@jollyfish.be
0032(0)497726015
BTW nummer: BE0554.973.325